4H välittää - työllistä nuori

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Vuosittain 60 – 90 nuorta työllistyy kauttamme töihin. Töitä tehdään erilaisissa yrityksissä, kotitalouksissa, maa- ja metsätalouksissa, julkishallinnon palveluksessa sekä yhdistyksen omissa toiminnoissa.  Nuorten työtehtäviä ovat olleet mm. vanhusten- ja lastenhoito, siivoustyöt, kauppa- ja kahvila-apulaisten tehtävät, rakennustyömailla aputyöt, pihatyöt, metsänraivaus- ja istutustyöt sekä kerhon-ja leirinohjaus. 

Nuoret ovat työsuhteessa 4H-yhdistykseen, joka toimii työnantajana. 4H-yhdistys hoitaa töiden välityksen, palkanmaksun ja muut työnantajavelvoitteet sekä asiakkaiden laskutuksen. 4H:n nuoret ovat vakuutettuja työtehtävissään. Työ tehdään asiakkaan omilla välineillä ja siivousaineilla. Työntilaaja opastaa ja perehdyttää nuoret työhön.