Kerhoesittelyt

4H -KERHO- Mistä on kyse? 

Tavoite

4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa.
Tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua
vastuulliseksi ja yritteliääksi edistämällä:
• arjen ja käden taitoja
• yhteistyötaitoja
• kansainvälisyyttä
• luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

Kohderyhmä
4H-kerhot on suunnattu yli 6-vuotiaille. Kerhot voivat olla joko 4H-kerhoja tai 4H-teemakerhoja. Toimintaan osallistuvat voivat liittyä jäseniksi tai maksaa kerhomaksun. Kerhomaksu on 40 euroa ja sillä voi osallistua yhteen kerhoon kerhokauden aikana. Jäsenmaksu on niin ikään 40 euroa, ja sillä voi puolestaan osallistua niin moneen kerhoon kerhokaudella kuin haluaa. Perhemaksulla 85 euroa voivat kaikki perheen lapset osallistua niin moneen kerhoon kuin haluavat. Kaikki kerholaiset ovat vakuutettuja 4H:n puolesta. 

Toiminnan kuvaus
Kerho kokoontuu säännöllisesti 1–2 viikon välein. Yksi kerhokerta kestää 1-2 tuntia kerhosta riippuen. Ohjauksessa käytetään tekemällä oppimisen käytännönläheistä menetelmää.

Ohjaus
4H-kerholla on aina ohjaaja. Ohjaajina toimivat 13–18-vuotiaat nuoret ja/tai aikuiset. Nuoret kerhonohjaajat ovat käyneet 4H-kerhonohjaajakoulutuksen. Aikuisohjaajat
on perehdytetty 4H-työn keskeisiin sisältöihin. Ohjaajat tekevät sopimuksen paikallisen yhdistyksen kanssa.

Turvallisuus
Jokaiselle kerholle laaditaan yhdessä nuorten kanssa kerhon säännöt ja turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa on kartoitettu toiminnan riskit, niiden ennaltaehkäisy sekä kirjattu hätätilanteissa tarvittavat toimenpiteet. Turvallisuussuunnitelma perustuu 4H-järjestön valtakunnalliseen malliin. Ohjaajilla on lasten huoltajien puhelinnumerot. Kaikissa kerhoissa on ensiaputarvikkeita. Kerhonohjaajille suositellaan ensiapukoulutusta.

Vakuutukset
4H-järjestöllä on toiminnan vastuuvakuutus sekä 4H-tapahtumia koskeva tapaturmavakuutus nuorille, jotka ovat 4H-yhdistysten jäseniä. Lisäksi Äänekosken 4H-yhdistyksellä on toiminnan vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus nuorille, jotka eivät ole jäseniä. Vakuutus on voimassa 4H-kerhoissa sekä välittömillä matkoilla kerhon ja kodin välillä.

Kerhojen tarkemmat esittelyt

PUUHAKERHOT ovat kerhoja, joissa voidaan puuhailla kaikenlaista kädentaidoista, peleihin ja leikkeihin sekä vaikkapa kokkailuun. Tärkeää on yhdessä tekeminen ja monipuolinen toiminta.

LIIKUNTAKERHOT ovat liikuntapainotteisia kerhoja, joissa liikutaan ja pelaillaan yhdessä lajeja vaihdellen liikunnan ilon voimalla.

METSÄSALAPOLIISIT tutkivat ja havainnoivat luontoa. Kuka piilottaa sieniä talven varoiksi? Miltä katajanmarja maistuu? Huom! Sään mukainen vaatetus ja kengät!!!  

SAFKASANKARIKERHOT OVAT KOKKIKERHOJA, Safkasankarit -teemakerhon tavoite on herättää kiinnostus ruoanvalmistusta ja yrittäjyyttä kohtaan.

ASKARTELUKERHOSSA päästään kokeilemaan erilaisia kädentaitoja matalalla kynnyksellä. 

PONIKERHOSSA  tutustutaan talliin ja tallin asukkaisiin, opetellaan hoitamaan poneja/hevosia sekä huolehtimaan niiden elinympäristöstä. 

Kerhossa tarkkaillaan ja opetellaan ymmärtämään ponien käyttäytymistä, tutustuaan varusteisiin ja eri hevosharrastuslajeihin. Joillakin kerroilla mahdollisuus myös ratsastukseen ja poniajeluun, mutta pääpaino muussa touhuamisessa tallilla ja hevosen kanssa.  

ERÄKERHOSSA tutustutaan monipuolisesti riistanhoitoon, metsästykseen, metsästyksessä käytettäviin koiriin ja toimintaan niiden kanssa, kalastukseen ja yövytään metsässä. Kerho koontuu kerran kuukaudessa pääsääntöisesti lauantaisin.