4H -KERHOT

 

4H -KERHO

Tavoite

4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa.
Tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua
vastuulliseksi ja yritteliääksi edistämällä:
• arjen ja käden taitoja
• yhteistyötaitoja
• kansainvälisyyttä
• luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

Kohderyhmä
4H-kerhot on suunnattu yli 6-vuotiaille. Kerhot voivat
olla joko 4H-kerhoja tai 4H-teemakerhoja. Toimintaan osallistuvat voivat liittyä jäseniksi tai maksaa kerhon tarvikemaksun. Kerholaiset ovat vakuutettuja 4H:n puolesta. 

Toiminnan kuvaus
Kerho kokoontuu säännöllisesti 1–2 viikon välein. Yksi kerhokerta
kestää noin kaksi tuntia. Ohjauksessa käytetään
tekemällä oppimisen käytännönläheistä menetelmää.

4H-kerhoissa tarjotaan lapsille monipuolisia oppimiskokemuksia.
Aihepiirejä ovat puutarha ja viherympäristö,
metsä ja luonto, eläimet, koti ja keittiö, taitavat kädet, teknologia,
kansainvälisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot,
töitä ja omaa rahaa sekä ympäristö ja kierrätys.

4H-teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen.
Teemakerho voi olla ajallisesti rajattu. Teemakerhoja ovat
esimerkiksi yrityskerho, kuvataidekerho, eräkerho, heppakerho,
mopokerho ja kokkikerho.
 

Ohjaus
4H-kerholla on aina ohjaaja. Ohjaajina toimivat koulutetut,
13–18-vuotiaat nuoret ja/tai aikuiset. Nuoret kerhonohjaajat
ovat käyneet 4H-kerhonohjaajakurssin. Aikuisohjaajat
on perehdytetty 4H-työn keskeisiin sisältöihin. Ohjaajat
tekevät sopimuksen paikallisen yhdistyksen kanssa.

Turvallisuus
Jokaiselle kerholle laaditaan yhdessä nuorten kanssa
kerhon säännöt ja turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa
on kartoitettu toiminnan riskit, niiden
ennaltaehkäisy sekä kirjattu hätätilanteissa tarvittavat toimenpiteet.
Turvallisuussuunnitelma perustuu 4H-järjestön
valtakunnalliseen malliin. Ohjaajilla on lasten huoltajien
puhelinnumerot. Kaikissa kerhoissa on ensiaputarvikkeita.
Kerhonohjaajille suositellaan ensiapukoulutusta.

Vakuutukset
4H-järjestöllä on toiminnan vastuuvakuutus sekä 4H-tapahtumia
koskeva tapaturmavakuutus nuorille, jotka ovat
4H-yhdistysten jäseniä. Lisäksi Äänekosken 4H-yhdistyksellä on toiminnan vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus nuorille, jotka eivät ole jäseniä. Vakuutus on voimassa 4H-kerhoissa
sekä välittömillä matkoilla kerhon ja kodin välillä.

Seuranta ja arviointi
Kerhon toiminnasta kerätään palautetta ohjaajilta, kerholaisilta
ja vanhemmilta. Palautteen keräämisessä käytetään
4H-järjestön valtakunnallisia lomakkeita. Palaute ja kehittämisehdotukset
esitellään yhdistyksen hallitukselle, joka
päättää tarvittavista muutostoimenpiteistä.

Lisätietoja: aanekoski.4h.fi