Etsitään Landebuusti-hankkeelle työntekijää ajalle 19.10.2017-31.12.2018

29.9.2017

HANKETYÖNTEKIJÄ

 

Äänekosken 4H-yhdistys ry on lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä työ- ja yrittäjyyskasvatusta toteuttava nuorisojärjestö. Etsimme Leader – rahoituksella toteutettavalle Landebuusti-hankkeelle osa-aikaista (90 %) hanketyöntekijää ajalle 19.10.2017-31.12.2018. Työ alkaa 19.10.2017 tai sopimuksen mukaan.

Landebuusti -hanke on Äänekosken 4H -yhdistyksen kehittämishanke, jolla halutaan aktivoida Äänekosken kylillä asuvia nuoria toimimaan ja kehittämään omaa kylää. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2017-31.12.2018. Hankkeen kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti yläkoulu ja lukioikäiset nuoret. Hankkeessa perustetaan vähintään viidelle kylälle nuorten ryhmä, joka kehittää kylää nuorten tarpeiden pohjalta. Hankkeen aikana kylien nuoret tutustuvat omaan kylään, sen vahvuuksiin ja kehitystarpeisiin. Nuoret pohtivat omaa tulevaisuuttaan ja mahdollisuuksia ansaita elantonsa kylällä. Nuoret voivat myös itse perustaa oman yrityksen ja tuottaa palveluja kylällä.

Hankkeen aikana nuoret järjestävät kylällä oman kylän vahvuuksia esille tuovan tapahtuman. Eri kylien hankenuoret tutustuvat myös muihin Äänekosken kyliin osallistumalla muiden ryhmien järjestämiin tapahtumiin. Hankkeen aikana nuoret oppivat projektityöskentelyä ja tapahtumatuottamista. Tavoitteena on saada koko kylä nuorten toiminnan myötä kehittymään.

Hanketyöntekijä vastaa projektin toteutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Työ sisältää myös hankkeen hallinnollisia tehtäviä. Hanketyöntekijän työ on monipuolista ja vaatii hyvää kokonaisuuksien hallintaa sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta.

Hanketyöntekijän eduksi katsotaan aiheeseen soveltuva koulutus ja osaaminen projektityöstä. Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, innovatiivisuutta, organisointikykyä ja kykyä toimia verkostossa. Eduksi luetaan myös kokemus koulutus-, ohjaus- ja/tai valmennustyöstä. Myös muu työkokemus voidaan ottaa huomioon.

Olet etsimämme hakija, jos sinulla on aito kiinnostus kehittää maaseudun kyliä sekä tehdä lasten ja nuorten kanssa 4H-arvojen mukaista työtä.

Työhön valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan Neuvonta-alan työehtosopimusta. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. Työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Työtehtävien hoidossa tarvitaan autoa.

Lähetä hakemuksesi ja cv 10.10.2017 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: aanekoski@4h.fi. Nimeä hakemus ja cv omalla nimellä sekä otsikoi sähköposti Hanketyöntekijän haku 2017.

Työhaastattelut pidetään pe 13.10.2017.

Lisätietoja antaa vs. toiminnanjohtaja Anneli Qvintus puh: 040 356 3608, soittoajat 2.10. klo 14-16 ja 6.10. klo 13-15.