4H kerhot / 4H-liitto

4H -KERHO

Tavoite

4H-kerho on lasten ja nuorten ohjattua pienryhmätoimintaa.
Tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kasvua
vastuulliseksi ja yritteliääksi edistämällä:
• arjen ja käden taitoja
• yhteistyötaitoja
• kansainvälisyyttä
• luonnon ja ympäristön kunnioitusta.

Kohderyhmä
4H-kerhot on suunnattu yli 6-vuotiaille. Kerhot voivat olla joko 4H-kerhoja tai 4H-teemakerhoja. Toimintaan osallistuvat voivat liittyä jäseniksi tai maksaa kerhomaksun. Kerhomaksu on 35 euroa ja sillä voi osallistua yhteen kerhoon kerhokauden aikana. Jäsenmaksu on niin ikään 35 euroa, ja sillä voi puolestaan osallistua niin moneen kerhoon kerhokaudella kuin haluaa. Perhemaksulla 70 euroa voivat kaikki perheen lapset osallistua niin moneen kerhoon kuin haluavat. Kaikki kerholaiset ovat vakuutettuja 4H:n puolesta. 

Toiminnan kuvaus
Kerho kokoontuu säännöllisesti 1–2 viikon välein. Yksi kerhokerta kestää noin tunnin. Ohjauksessa käytetään tekemällä oppimisen käytännönläheistä menetelmää.

4H-kerhoissa tarjotaan lapsille monipuolisia oppimiskokemuksia.
Aihepiirejä ovat puutarha ja viherympäristö,
metsä ja luonto, eläimet, koti ja keittiö, taitavat kädet, teknologia,
kansainvälisyys, viestintä- ja vuorovaikutustaidot,
töitä ja omaa rahaa sekä ympäristö ja kierrätys.

4H-teemakerhoissa keskitytään yhteen aiheeseen.
Teemakerho voi olla ajallisesti rajattu. Teemakerhoja ovat
esimerkiksi yrityskerho, kuvataidekerho, eräkerho, heppakerho,
mopokerho ja kokkikerho.

Ohjaus
4H-kerholla on aina ohjaaja. Ohjaajina toimivat koulutetut,
13–18-vuotiaat nuoret ja/tai aikuiset. Nuoret kerhonohjaajat
ovat käyneet 4H-kerhonohjaajakurssin. Aikuisohjaajat
on perehdytetty 4H-työn keskeisiin sisältöihin. Ohjaajat
tekevät sopimuksen paikallisen yhdistyksen kanssa.

Turvallisuus
Jokaiselle kerholle laaditaan yhdessä nuorten kanssa kerhon säännöt ja turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa on kartoitettu toiminnan riskit, niiden ennaltaehkäisy sekä kirjattu hätätilanteissa tarvittavat toimenpiteet. Turvallisuussuunnitelma perustuu 4H-järjestönvaltakunnalliseen malliin. Ohjaajilla on lasten huoltajien puhelinnumerot. Kaikissa kerhoissa on ensiaputarvikkeita. Kerhonohjaajille suositellaan ensiapukoulutusta.

Vakuutukset
4H-järjestöllä on toiminnan vastuuvakuutus sekä 4H-tapahtumia koskeva tapaturmavakuutus nuorille, jotka ovat 4H-yhdistysten jäseniä. Lisäksi Äänekosken 4H-yhdistyksellä on toiminnan vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus nuorille, jotka eivät ole jäseniä. Vakuutus on voimassa 4H-kerhoissa sekä välittömillä matkoilla kerhon ja kodin välillä.

Seuranta ja arviointi
Kerhon toiminnasta kerätään palautetta ohjaajilta, kerholaisilta ja vanhemmilta. Palautteen keräämisessä käytetään 4H-järjestön valtakunnallisia lomakkeita.
Palaute ja kehittämisehdotukset esitellään yhdistyksen hallitukselle, joka päättää tarvittavista muutostoimenpiteistä.

Lisätietoja: aanekoski.4h.fi